کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه ای
تعداد مقالات: 3
2. بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های عناب ایران (Ziziphus spp.) با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 583-590

10.22067/gsc.v10i3.17821

سمیه عباسی؛ سعید ملک‌زاده شفارودی؛ کمال غوث؛ فرج ا... شهریاری