کلیدواژه‌ها = تجزیه خوشه‌ای
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ضرایب همبستگی، تجزیه علیت صفات عملکرد دانه و برخی صفات فنولوژیک و مورفولوژیک توده‌های بومی شنبلیله (Trigonella foenum-graceum) در شرایط تنش خشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jcesc.2020.38275

حمیدرضا احیایی؛ محمد کافی؛ احمد نظامی؛ محمدحسین فتوکیان؛ مرتضی گلدانی


3. تنوع ژنتیکی توتون‌های شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند متغیره

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 100-106

10.22067/gsc.v10i1.14409

حمید حاتمی ملکی؛ قاسم کریم‌زاده؛ رضا درویش زاده؛ رضا علوی