کلیدواژه‌ها = تنوع ژنتیکی
تعداد مقالات: 4
1. مطالعه تأثیر تنش کادمیم بر خصوصیات مورفولوژیکی و میزان تجمع این عنصر در جو

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 751-765

10.22067/gsc.v12i4.24913

محسن سعدلوپاریزی؛ علی اصغری؛ عبدالرضا اخگر


2. ارزیابی تنوع ژنتیکی حاصل از القای جهش با پرتوتابی گاما در صفات مورفولوژیک در نسل دوم لاین های جهش یافته کلزا

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 254-263

10.22067/gsc.v12i2.19810

سیده مژگان ابطحی فروشانی؛ احمد ارزانی؛ محمد حسین فتوکیان


4. بررسی تنوع ژنتیکی بین برخی از ژنوتیپ‌های پنبه (Gossypium sp.) موجود در ژرم ‌پلاسم ایران با استفاده از نشانگر مولکولی بین ریزماهواره ایISSR

دوره 10، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 674-680

10.22067/gsc.v10i4.20345

فرج‌اله شهریاری احمدی؛ مهدی صالحی؛ ولی‌اله قاسمی عمران؛ محمدرضا رمضانی‌مقدم