نویسنده = حمید دهقانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 11، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 251-258

10.22067/gsc.v11i2.26136

حمید دهقانی؛ بهرام علی زاده؛ ناصر صباغ نیا


2. ارزیابی تحمل به خشکی در برخی ارقام کلزای (Brassica napus L.) زمستانه

دوره 10، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 456-467

10.22067/gsc.v10i2.16309

حمید دهقانی؛ بهرام علیزاده