نویسنده = حمید دهقانی
بررسی ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی چند لاین کلزا با استفاده از روش بای‌پلات

دوره 11، شماره 2، تیر 1392، صفحه 251-258

10.22067/gsc.v11i2.26136

بهنام روستاباغی؛ حمید دهقانی؛ بهرام علیزاده؛ ناصر صباغ نیا