نویسنده = محمدحسین فتوکیان
تاثیر منبع تامین نیتروژن بر عملکرد کمی و کیفی ژنوتیپ‌های گشنیز (Coriandrum sativum L.) در شرایط رقابت با علف‌های‌هرز

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1403

10.22067/jcesc.2024.84994.1276

فاطمه علائی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ حسن حبیبی؛ محمد حسین فتوکیان؛ مصطفی خدادادی