نویسنده = نیوشا ولایی
تعداد مقالات: 2
1. تأثیر تاریخ‎های مختلف کاشت و تراکم بوته بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب زیره سبز (Cuminum cyminum L.) در شرایط کم‎آبیاری در مشهد

دوره 18، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 213-224

10.22067/gsc.v18i2.83813

کمال حاج محمدنیا قالی‌باف؛ محمد بنایان اول؛ محمد حسن راشد محصل؛ نیوشا ولایی؛ فاطمه یعقوبی؛ زهرا رشیدی


2. تأثیر سیستم‌های مختلف خاک‎ورزی و مدیریت بقایای گیاهی بر حفاظت آب خاک، عملکرد و اجزای عملکرد گندم

دوره 18، شماره 1، بهار 1399، صفحه 71-83

10.22067/gsc.v18i1.78442

محمد بنایان اول؛ کمال حاج محمد نیا قالی باف؛ فاطمه یعقوبی؛ زهرا رشیدی؛ نیوشا ولایی