کلیدواژه‌ها = ورمی کمپوست
تعداد مقالات: 5
1. تأثیر مدیریت کود بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک و جذب عناصر نیتروژن و فسفر توسط خرفه (Portulaca oleracea L.)

دوره 17، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 187-205

10.22067/gsc.v17i2.67458

حامد جوادی؛ پرویز رضوانی مقدم؛ محمد حسن راشد محصل؛ محمد جواد ثقه الاسلامی


2. بررسی امکان جایگزینی کودهای آلی با کود شیمیایی در زراعت کلزا (Brassica napus)

دوره 14، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 587-598

10.22067/gsc.v14i4.27794

سید جواد عظیم زاده؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


4. تاثیر مواد آلی و گچ بر بعضی از صفات گیاه ذرت در خاک شور-سدیمی

دوره 12، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 658-664

10.22067/gsc.v12i4.45149

مجتبی خطبایی؛ حجت امامی؛ علیرضا آستارایی؛ امیر فتوت