نویسنده = فرهاد نظریان فیروزآبادی
تعداد مقالات: 4
3. بررسی تأثیر جهت خطوط کشت، کود زیستی نیتروکسین و مواد سوپرجاذب بر عملکرد و اجزای عملکرد ماشک برگ پهن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 639-648

10.22067/gsc.v15i3.52235

الهام لطیفی نیا؛ ناصر اکبری؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سعید حیدری


4. تعیین ضرایب ژنتیکی برخی ارقام ذرت در ایران برای کاربرد در مدل‌های شبیه‌سازی گیاه زراعی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 328-339

10.22067/gsc.v13i2.30186

سجاد رحیمی مقدم؛ رضا دیهیم فرد؛ سعید صوفی زاده؛ جعفر کامبوزیا؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حامد عینی نرگسه