کلیدواژه‌ها = کلزا
تعداد مقالات: 10
1. مطالعه‌ی شاخص‌های کارایی نیتروژن در کلزا تحت تأثیر کود سبز و منابع مختلف نیتروژن

دوره 15، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 413-424

10.22067/gsc.v15i2.51733

خاتون دبیقی؛ اسفندیار فاتح؛ امیر آینه بند


2. تأثیر محلول‌پاشی نیتروژن بر عملکرد کلزا (Brassica napus L.) و شاخص‌های کارایی جذب و مصرف نیتروژن در تاریخ‌های مختلف کاشت

دوره 14، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 484-493

10.22067/gsc.v14i3.44416

سهام دوری؛ محمدرضا مرادی تلاوت؛ سید عطاالله سیادت؛ عبدالمهدی بخشنده


4. تأثیر کاربرد سویه‌های سودوموناس فلورسنت بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام کلزا

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 211-217

10.22067/gsc.v13i2.49666

رضا نجفی؛ جواد وفابخش؛ قدیر طاهری؛ حمیدرضا ذبیحی


5. ارزیابی پاسخ ارقام بهاره کلزا (Brassica napus L.) به دو فصل کاشت پاییزه و بهاره

دوره 11، شماره 3، پاییز 1392

10.22067/gsc.v11i3.29755

امیرحسین شیرانی راد؛ حمید رضا جبّاری؛ عباس دهشیری


9. ارزیابی برخی صفات زراعی کلزا تحت تاثیر کاربرد مقادیر مختلف گوگرد

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 495-502

10.22067/gsc.v10i3.17670

زین العابدین طهماسبی سروستانی؛ سید علی محمد مدرس ثانوی؛ امیر قلاوند


10. مدیریت اکولوژیک علف های هرز بوسیله گیاهان پوششی: اثر روی علف های هرز زمستانه و استقرار علفهای هرز تابستانه در کشت سیب زمینی

دوره 10، شماره 1، بهار 1391، صفحه 247-255

10.22067/gsc.v10i1.14525

مهدی غفاری؛ گودرز احمدوند؛ محمدرضا اردکانی؛ نرگس کشاورز؛ ایمان نادعلی