کلیدواژه‌ها = پروتئین خام
تعداد مقالات: 3
1. ارزیابی عملکرد کمی و کیفی علوفه ذرت 260 تحت تاثیر مدیریت تلفیقی کود و بقایای گیاهی

دوره 16، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 861-879

10.22067/gsc.v16i4.72820

حسنعلی پوراسماعیل؛ مهدی دهمرده؛ احمد قنبری


2. تأثیر زمان های مختلف برداشت بر عملکرد و کیفیت علوفه ذرت تحت شرایط کشت مخلوط با گیاهان لگومینه

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 237-245

10.22067/gsc.v12i2.39155

شهرام نظری؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر؛ اسکندر زند؛ سلمان عظیمی سوران


3. بررسی اثر کاربرد مواد آلی، کودهای بیولوژیک و کود شیمیایی بر قابلیت هضم و میزان پروتئین

دوره 9، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 623-630

10.22067/gsc.v9i4.13241

امیرحسین سعیدنژاد؛ پرویز رضوانی مقدم؛ حمیدرضا خزاعی؛ مهدی نصیری محلاتی