کلیدواژه‌ها = کاتالاز
واکنش ضد اکسندگی متفاوت چهار ژنوتیپ جو (Hordeum vulgare L.) به کمبود آب

دوره 11، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 141-151

10.22067/gsc.v11i1.24123

زهره امینی؛ فواد مرادی؛ رحیم حداد