نویسنده = رضا صدرآبادی حقیقی
تعداد مقالات: 6
2. بررسی شاخص‌های فیزیولوژیکی رشد در کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا (Phaseolus vulgaris L.)

دوره 13، شماره 1، بهار 1394، صفحه 14-23

10.22067/gsc.v13i1.48311

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ فرزاد مندنی؛ شهرام امیرمرادی؛ حسن فیضی


4. بررسی شاخص‌های رشد ارقام تجاری و رایج چغندرقند در کشت کرپه در منطقه چناران (خراسان رضوی)

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 505-513

10.22067/gsc.v9i3.11999

رضا صدرآبادی حقیقی؛ شهرام امیرمرادی؛ علیرضا میرشاهی


5. تأثیر پرایمینگ بذر بر رشد گیاهچه‌ای کنجد (Sesamum indicum L.) تحت تنش شوری

دوره 9، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 535-543

10.22067/gsc.v9i3.12002

رضا صدرآبادی حقیقی؛ سید محسن نبوی کلات