نویسنده = لیلا تبریزی
ارزیابی خصوصیات جوانه‌زنی بذر دو توده زراعی و طبیعی آویشن خراسانی

دوره 5، شماره 2، 1386، صفحه 249-258

10.22067/gsc.v5i2.926

لیلا تبریزی؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ پرویز رضوانی مقدم


بررسی اثر وزن و دوره انبارداری بنه بر نحوه تخصیص مواد فتوسنتزی در

دوره 5، شماره 1، 1386، صفحه 155-166

10.22067/gsc.v5i1.906

مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی؛ زهرا برومند رضازاده؛ لیلا تبریزی


ارزیابی تنوع گونه‌ای، کارکردی و ساختار جوامع علفهای هرز مزارع گندم و چغندر قند استانهای مختلف کشور

دوره 4، شماره 1، 1385، صفحه 105-130

10.22067/gsc.v4i1.1322

علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ لیلا تبریزی؛ الهام عزیزی؛ محسن جهان


ارزیابی درجه حرارتهای حداقل، بهینه و حداکثر جوانه زنی اسفرزه و پسیلیوم

دوره 2، شماره 2، 1383، صفحه 143-150

10.22067/gsc.v2i2.1248

لیلا تبریزی؛ مهدی نصیری محلاتی؛ علیرضا کوچکی


کشت ارگانیک اسفرزه (Plantago ovata) و پسیلیوم (Plantago psyllium) در واکنش به تنش آبی

دوره 2، شماره 1، 1383، صفحه 67-78

10.22067/gsc.v2i1.1165

علیرضا کوچکی؛ لیلا تبریزی؛ مهدی نصیری محلاتی