کلیدواژه‌ها = اوره
تعداد مقالات: 8
1. اثر محلول‌‌پاشی با دود-آب و سطوح نیتروژن بر ویژگی‌های بوم‌شناختی فیزیولوژیک گندم (Triticum aestivum L.)

دوره 16، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 459-475

10.22067/gsc.v16i2.66520

فریده نوروزی شهری؛ بابک غلامی؛ سعید جلالی هنرمند؛ فرزاد مندنی؛ محسن سعیدی


7. اثر منابع و مقادیر مختلف کود نیتروژن بر خواص کمی و کیفی گیاه جعفری ((Petroselinum crispum Mill. در منطقه جیرفت

دوره 12، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 316-327

10.22067/gsc.v12i2.21378

حسین سعیدی گراغانی؛ رستم یزدانی بیوکی؛ ندا سعیدی گراغانی؛ حمید سودایی زاده


8. اثر پرایمینگ بذر و کنترل علف های هرز بر عملکرد، اجزای عملکرد و

دوره 10، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 19-29

10.22067/gsc.v10i3.17826

اکرم مهدی زاده؛ محمد علی ابوطالبیان؛ جواد حمزه یی؛ گودرز احمدوند؛ رعنا موسوی