کلیدواژه‌ها = کود زیستی
تعداد مقالات: 6
1. واکنش برخی از صفات خاک و ویژگی‌های کیفی دانه آفتابگردان به رژیم‌های مختلف تغذیه‌ای

دوره 16، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-48

10.22067/gsc.v16i1.54524

فاطمه سلیمانی؛ گودرز احمدوند؛ علی اکبر صفری سنجانی


6. مقایسه عملکرد و برخی خصوصیات کمی و کیفی زیست‌توده رازیانه تحت تأثیر سیستم‌های مختلف کودی

دوره 13، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 369-377

10.22067/gsc.v13i2.31948

مینا آقابابادستجردی؛ مجید امینی دهقی؛ محمدرضا چایی چی؛ زینب بساق زاده